แอมพลิฟายเออร์การชาร์จ

  • CET-DQ601B Charge Amplifier

    CET-DQ601B แอมพลิฟายเออร์การชาร์จ

    ภาพรวมของฟังก์ชัน CET-DQ601B แอมพลิฟายเออร์ประจุไฟฟ้าคือแอมพลิฟายเออร์การประจุช่องสัญญาณซึ่งมีแรงดันเอาต์พุตเป็นสัดส่วนกับประจุอินพุตพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบเพียโซอิเล็กทริก จึงสามารถวัดความเร่ง ความดัน แรง และปริมาณทางกลอื่นๆ ของวัตถุได้มันถูกใช้ในการอนุรักษ์น้ำ พลังงาน เหมืองแร่ ขนส่ง ก่อสร้าง แผ่นดินไหว อวกาศ อาวุธ และแผนกอื่น ๆเครื่องมือนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้1). โครงสร้างมีความสมเหตุสมผลวงจร ...