เครื่องบันทึกข้อมูล

  • Wim System Control Instructions

    คำแนะนำในการควบคุมระบบ Wim

    ภาพรวมของระบบ ระบบการชั่งน้ำหนักแบบไดนามิกของ Enviko ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 แบบฝังตัว, PC104 + บัสแบบขยายได้ และส่วนประกอบระดับอุณหภูมิกว้างระบบส่วนใหญ่ประกอบด้วยคอนโทรลเลอร์ แอมพลิฟายเออร์การชาร์จ และคอนโทรลเลอร์ IOระบบจะรวบรวมข้อมูลของเซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักแบบไดนามิก (ควอตซ์และเพียโซอิเล็กทริก) คอยล์เซ็นเซอร์ภาคพื้นดิน (เครื่องตรวจจับปลายด้วยเลเซอร์) ตัวระบุเพลาและเซ็นเซอร์อุณหภูมิ และประมวลผลเป็นข้อมูลยานพาหนะและข้อมูลการชั่งน้ำหนักที่สมบูรณ์ รวมถึง...