ตัวระบุ AXLE แบบไม่สัมผัส

  • Non-contact axle identifier

    ตัวระบุเพลาแบบไม่สัมผัส

    บทนำ ระบบระบุเพลาอัจฉริยะแบบไม่สัมผัสจะรับรู้จำนวนเพลาที่เคลื่อนผ่านรถโดยอัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับเพลารถที่ติดตั้งอยู่ทั้งสองด้านของถนน และให้สัญญาณระบุที่ตรงกันกับคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมการออกแบบแผนการดำเนินงานของระบบกำกับดูแลการบรรทุกสินค้า เช่น การตรวจทางเข้าก่อนเข้าและสถานีเหนือทางด่วนระบบนี้สามารถตรวจจับตัวเลขได้อย่างแม่นยำ ...