SAW Passive Wireless

  • Saw passive wireless parameters

    เห็นพารามิเตอร์ไร้สายแบบพาสซีฟ

    โดยใช้หลักการวัดอุณหภูมิพื้นผิวคลื่นอะคูสติก ข้อมูลอุณหภูมิเป็นส่วนประกอบสัญญาณความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเซ็นเซอร์อุณหภูมิถูกติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวของส่วนประกอบอุณหภูมิของวัตถุที่วัดได้ มีหน้าที่ในการรับสัญญาณความถี่วิทยุ และส่งคืนสัญญาณวิทยุพร้อมข้อมูลอุณหภูมิไปยังตัวสะสม เมื่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากภายนอก แหล่งจ่ายเช่นแบตเตอรี่, แหล่งจ่ายไฟ CT loopการส่งสนามสัญญาณระหว่างเซ็นเซอร์อุณหภูมิและตัวเก็บอุณหภูมินั้นรับรู้โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไร้สาย

  • Saw passive wireless parameters

    เห็นพารามิเตอร์ไร้สายแบบพาสซีฟ

    โดยใช้หลักการวัดอุณหภูมิพื้นผิวคลื่นอะคูสติก ข้อมูลอุณหภูมิเป็นส่วนประกอบสัญญาณความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเซ็นเซอร์อุณหภูมิถูกติดตั้งโดยตรงบนพื้นผิวของส่วนประกอบอุณหภูมิของวัตถุที่วัดได้ มีหน้าที่ในการรับสัญญาณความถี่วิทยุ และส่งคืนสัญญาณวิทยุพร้อมข้อมูลอุณหภูมิไปยังตัวสะสม เมื่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากภายนอก แหล่งจ่ายเช่นแบตเตอรี่, แหล่งจ่ายไฟ CT loopการส่งสนามสัญญาณระหว่างเซ็นเซอร์อุณหภูมิและตัวเก็บอุณหภูมินั้นรับรู้โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไร้สาย